dota experts forum i vs you
 • endike ne demek
 • gelembe ne demek
 • çok ne demek
 • yemlemek ne demek
 • daktilograf ne demek
 • baran ne demek
 • sarkom ne demek
 • zangırdama ne demek
 • zirzopluk ne demek
 • istihzar ne demek
 • cop ne demek
 • vicahi ne demek
 • nemf ne demek
 • rebiyülevvel ne demek
 • paradoksal ne demek
 • uzvi ne demek
 • gabro ne demek
 • tabya ne demek
 • daz ne demek
 • sivil savunma ne demek
 • ladin ne demek
 • mağfiret ne demek
 • hapishane ne demek
 • oksalik ne demek
 • bakakalmak ne demek
 • kaleydoskop ne demek
 • cibilliyetsiz ne demek
 • garantör ne demek
 • barkod ne demek
 • geoit ne demek
 • basmakalıp ne demek
 • yağ ne demek
 • feminist ne demek
 • laski ne demek
 • eksperimantalist ne demek
 • abur cubur ne demek
 • damgalama ne demek
 • malakit ne demek
 • liret ne demek
 • kamutay ne demek
 • ülkücü ne demek
 • lahuri ne demek
 • resolüsyon ne demek
 • haczetmek ne demek
 • cephe ne demek
 • kablocu ne demek
 • celadet ne demek
 • efektif ne demek
 • ilinek ne demek
 • dadı ne demek
 • zihin ne demek
 • ceride ne demek
 • vezikül ne demek
 • bademlik ne demek
 • ziyadesiyle ne demek
 • gerdaniyebuselik ne demek
 • faça ne demek
 • uful ne demek
 • ebeleme ne demek
 • mabat ne demek
 • mücevherat ne demek
 • saha ne demek
 • umumiyet ne demek
 • falanca ne demek
 • ekstra ne demek
 • touchdown ne demek
 • virt ne demek
 • narven ne demek
 • spor ne demek
 • nemölçer ne demek
 • maltız ne demek
 • canfeza ne demek
 • barok ne demek
 • varoluşçuluk ne demek
 • gasp ne demek
 • yom ne demek
 • kanaatkar ne demek
 • flit ne demek
 • papel ne demek
 • olijist ne demek
 • opus ne demek
 • mağduriyet ne demek
 • giz ne demek
 • ornitoloji ne demek
 • nakşibendi ne demek
 • kadril ne demek
 • ecrin ne demek
 • Kelimemiz
  abus
  abus Ne Demek?

  Somurtkan (kimse). - sıfat

  Çatık, asık (yüz).

  Garip, acayip.

   
  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Abus çehreli bir adamın ne namazı ne niyazı ne zekâtı ne orucu makbuldür.

  Ö. Seyfettin

  Genç, esmer kız tahayyül ediyor, zihninde müphem hayallere karışan abus suallere cevap veremiyordu.

  Ö. Seyfettin

  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  abus Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  abus Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  abus Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  abus Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  abus Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  abus Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  abus Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  mutluluğun resmi cumhurbaşkanı seçimi